Aptums utbildningar

Aptum har en bred palett av utbildningar på programmet. Våra experter undervisar inom områden som brand, utrymning, räddning, grundläggande sjukvård, fallskydd, takarbete, säkra transporter och mycket mer. Vi varvar teori och praktik. Det blir realistiskt. Aptum utbildar allt från gruvarbetare och hotellpersonal till vindkraftsinstallatörer och beredskapspersonal på helikopterflygplatser. Utifrån ett grundkoncept anpassar vi utbildningen till dina medarbetares förhållanden. Vi kan också specialanpassa och skapa ert eget utbildningspaket.


Brandsäkerhet

utbildning-hetaarbeten

Heta Arbeten

En utbildning enligt Svenska Brandskyddsföreningens utbildningsplan. Certifikat är giltigt i 5 år.

grundlaggande-brandskydd

Grundläggande brandskydd

Utbildningen ger grundläggande brandskyddskunskap plus övning i hur en brandsläckare används.

egentkontroll-brandskydd

Egenkontroll brandskydd

Denna kurs vänder sig till brandskyddskontrollanter.

utrymningssakerhet

Utrymningssäkerhet

Utbildningen ger kunskap om viktiga åtgärder vid en brand och hur en säker utrymning genomförs.

utrymningsledare

Utrymningsledare

Utbildningen är avsedd för den som skall leda utrymningen av människor vid en brand eller olycka.

utrymning-1

Utrymningsövning

Utbildningen ger kunskap om viktiga åtgärder vid en brand och hur en säker utrymning genomförs.

brandskyddsansvarig

Brandskyddsansvarig

Vänder sig till den som ansvarar för verksamhetens brandskydd.

anlaggningsskotare-brandlarm.jpg

Anläggningsskötare brandlarm

Kursen bygger på försäkringsbolagens krav gällande en anläggningsskötares roll.

brandfarlig-varor

Brandfarliga varor: Grundkurs

Utbildningen ger grundläggande förståelse om brandfarliga varor och säkerhet kring dem.

brandfarlig.2

Brandfarliga varor: Föreståndare

Utbildningen vänder sig till den som är, eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor.

gasflaskor

Gasflaskor grundkurs

Utbildningen vänder sig till den som hanterar gasflaskor på något sätt.

EX-skylt1

ATEX arbete i explosionsfarlig miljö

Utbildningen för den som avser ge tillstånd till, eller bedriva arbete i explosionsfarlig miljö.

Övertänd trävilla, med lågor ur fönstren på andra våningen

Brandsäkert Hem

Cirka 100 personer dör i bostadsbränder varje år. Kursen förebygger risken för brand i hemmet.


Första hjälpen

hlr

Hjärt-lungräddning / hjärtstartare

Räddningen för den som drabbas av hjärtstopp kan vara hjärt-lungräddning med hjärtstartare.

Hjartstartare.miniatyr.utbildning

Fördjupad D-HLR

Denna utbildning ger fördjupade kunskaper i användandet av en hjärtstartare.

barnolycksfall

Barnolycksfall

Första hjälpen-utbildning med inriktning mot barn. Innehållet kan anpassas efter önskemål.

forsta-hjalpen

Första hjälpen

Grundläggande utbildning i första hjälpen som vi anpassar efter era risker och behov.

barn

Barn Hjärt-lungräddning

Vad gör du om ditt barn slutar andas? I den här utbildningen får du kunskap för räddning!


Arbetsplattformar / Lyftar

liftutbildning

Liftutbildning (mobila arbetsplattformar)

För dig som skall arbeta med saxliftar, skyliftar och arbetsplattformar.

snabblyftblock-for-sakra-lyft11

Säkra lyft och lasthantering

Den här utbildningen ger kunskaper i planering och säkert utförande av lyftarbete.

travers

Travers

Utbildningen ger förutsättningar att på ett säkert sätt bedriva arbete med en travers.

byggnadsstaellning

Byggnadsställning – allmän utb (2-9 m)

Utbildningen är avsedd för dig som monterar, ändrar eller demonterar byggnadsställningar.

stallning-2

Byggnadsställning – särskild utb (över 9 m)

Påbyggnad och särskild utbildning för den som arbetar med höga byggnadsställningar.


Arbetsredskap / Maskiner

Gabelstaplerfahrer in einem Warenlager // international shipping

Truckutbildning

Aptums truckutbildningar anpassas efter era behov och typer av truckar på arbetsplatsen.

motorsag-1

Motorsåg A

Kursen (8 tim) är särskilt anpassad för yrkesarbetare och medarbetare på byggarbetsplatser.

Motorsag-ab

Motorsåg AB

Utbildningen ger kunskaper för att använda motorsåg (24 tim).

Motorsag-b

Motorsåg B

Ger kunskaper för att på ett säkert sätt hantera motorsåg vid normalt skogsarbete (16 tim).

Motorsag-c

Motorsåg C

Vidareutbildning för mer avancerade arbeten med motorsåg.

Motorsag-d

Motorsåg D

Vidareutbildning för mer avancerade specialarbeten med motorsåg.

Motorsag-ef

Motorsåg E-F

Ytterligare fördjupande utbildningar genomförs på förfrågan. Vänligen kontakta oss.

rojsag-ra-rb

Röjsåg RA

Röjsågsutbildning på grundläggande nivå.

rojsag-rb

Röjsåg RB

Behandlar skogsröjning, betoning på arbetsteknik vid ungskogs- och underväxtröjning.

rojsag-ra

Röjsåg RA + RB

Detta är en kombination av utbildningarna RA och RB.


Fallskydd

fallskydd

Fallskydd Grundkurs / Räddning

Utbildningen ger grundläggande kunskaper för att på ett säkert sätt bedriva arbete på hög höjd.

vindkraft

GWO säkerhetsutbildning vindkraft

Grundläggande säkerhetsutbildning för all personal inom vindkraft (GWO-standard).

vindkraft

Repetition GWO – Vindkraft

Repetition för den som har genomgått grundläggande säkerhetsutbildning enligt GWO-standard.

arbete-mast

Stolpe / Mastarbete

Lagstadgad utbildning för dig som arbetar på hög höjd, t.ex. i master.

industriellt-reparbete.jpg

Industriellt reparbete

Ger kunskaper i säkert arbete vid olika typer av situationer där arbete sker hängandes i rep.

sluteet

Arbete i slutet utrymme

Ger förståelse och kunskaper kring risker som föreligger vid arbete i trånga utrymmen.

hoghojsarbete-liftpersonal

Höghöjdsarbete för liftpersonal

Utbildningen ger personal på skidanläggningar kunskaper kring arbete på hög höjd, t.ex. i liftstolpar.

foretagsanpassade

Företagsanpassade fallskyddsutbildningar

Tillsammans med er kan vi specialanpassa fallskyddsutbildningar för olika målgrupper.

Evakuering Kran

Krävs enligt lag för att kunna evakuera en kran.


Arbetsmiljö

hardplast

Härdplast

Utbildning enligt föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43

bas-pu

Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P/U

Utbildning enligt Arbetsmiljölag kap. 3 och AFS 1999:3

bam

Bättre Arbetsmiljö, BAM

Utbildning i arbetsmiljökunskap.

asbest-mogel-damm

Asbest, mögel och damm

Utbildning enligt föreskriften om Asbest AFS 2006:1, samt påbyggnadsutbildning i mögel och damm.


Arbete på väg

Arbetapavag1.2

Arbete på väg nivå 1+2

Kursen ger grundläggande förståelse kring trafiksäkerhet och åtgärder som förebygger olyckor.

arbete-pa-vag-3

Arbete på väg Nivå 3A Utmärkningsansvarig

Ger fördjupade kunskaper i trafiksäkerhetsfrågor. För den som ska vara utmärkningsansvarig.

Arbetapavag3.2

Trafikvakt Nivå 3B

Utbildningen ger kunskaper som krävs för att kunna arbeta som vakt vid vägarbeten.


Yrkesförare / Transport

yrkesforarebevis

YKB – Yrkesförarkompetensbevis Fortbildning

Förare av fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha YKB.

adr

ADR – Farligt gods

För chaufförer som transporterar farligt gods på väg. Godkänd kurs ger ADR-intyg, giltigt 5 år.

adr-rep

ADR repetition

Repetition för chaufförer som transporterar farligt gods på väg. Förlängning av giltighet.

adr

Farligt gods – 1.3 utbildning

Kursen ger förståelse och kunskap om risker och faror vid hantering av farligt gods.


Företagsanpassad

foretagsanpassad

Företagsanpassad utbildning

Tillsammans med er kan vi målgrupps- och verksamhetsanpassa specialutbildningar.

Ring oss

Umeå - 090-780 80 00
Gällivare - 0970-52 27 00
Luleå - 0920-40 74 00
Skellefteå - 0910-200 400
Storuman - 0951-58 43 00
Örnsköldsvik - 0660-27 37 00
Fallskydd - 0660-43 10 40

Maila oss

E-post: info@aptum.se