Kommande utbildningar


2017-04:
2017-04-26: ADR Rep, Luleå
2017-04-27: YKB-delkurs 2, Godstransporter, Luleå

2017-05:
2017-05-02: Motorsåg A+B, Djäkneböle
2017-05-02: ESA - Elsäkerhet, Älvsbyn
2017-05-02: BB3 - ESA+EBR(Kabelförläggning), Älvsbyn
2017-05-03: Grundläggande Brandskydd, Umeå
2017-05-05: ADR 1,3, Göteborg
2017-05-08: Röjsåg Grund RA - Öppen, Djäkneböle
2017-05-09: Arbete på väg Nivå 3 A, Umeå
2017-05-10: Brandskyddsansvarig, Luleå
2017-05-11: Heta Arbeten, Umeå
2017-05-12: Arbete på väg Nivå 1 och 2, Umeå
2017-05-15: Arbete på väg Nivå 1 och 2, Örnsköldsvik
2017-05-15: Lift Grund, Luleå
2017-05-16: Heta Arbeten, Skellefteå
2017-05-16: Heta Arbeten, Sundsvall
2017-05-16: ADR Grund, Luleå
2017-05-16: Arbete på väg Nivå 3 A, Skellefteå
2017-05-19: Arbete på väg Nivå 1 och 2, Luleå
2017-05-19: Anläggningsskötare brandlarm, Skellefteå
2017-05-23: Lift Grund, Umeå
2017-05-30: Lift Grund, Luleå
2017-05-30: Heta Arbeten, Örnsköldsvik
2017-05-30: Heta Arbeten, Umeå
2017-05-31: Heta Arbeten, Luleå

2017-06:
2017-06-01: Heta Arbeten, Kiruna
2017-06-13: Heta Arbeten, Skellefteå
2017-06-13: Grundläggande brandskydd (egen), Skellefteå
2017-06-14: Heta Arbeten, Umeå
2017-06-14: Arbete på väg Nivå 1 och 2, Skellefteå

2017-08:
2017-08-28: YKB-delkurs 1, Sparsam körning, Luleå
2017-08-29: YKB-delkurs 2, Godstransporter, Luleå
2017-08-30: YKB-delkurs 3, Lagar & Regler, Luleå
2017-08-31: YKB-delkurs 4, Ergonomi & hälsa, Luleå

2017-09:
2017-09-01: YKB-delkurs 5, Säkerhet & Kundfokus, Luleå
2017-09-05: Heta Arbeten, Skellefteå
2017-09-05: Lift Grund, Luleå
2017-09-06: Heta Arbeten, Umeå
2017-09-07: Arbete på väg Nivå 1 och 2, Umeå
2017-09-12: Heta Arbeten, Örnsköldsvik
2017-09-13: Lift Grund, Umeå
2017-09-13: Arbete på väg Nivå 1 och 2, Örnsköldsvik
2017-09-14: Lift Grund, Skellefteå
2017-09-19: Heta Arbeten, Luleå
2017-09-20: Lift Grund, Umeå
2017-09-20: Arbete på väg Nivå 1 och 2, Luleå
2017-09-26: Heta Arbeten, Skellefteå
2017-09-27: Heta Arbeten, Umeå

2017-10:
2017-10-03: Heta Arbeten, Sundsvall
2017-10-04: Arbete på väg Nivå 1 och 2, Sundsvall
2017-10-05: Lift Grund, Sundsvall
2017-10-10: Lift Grund, Luleå
2017-10-10: Heta Arbeten, Skellefteå
2017-10-11: Arbete på väg Nivå 1 och 2, Skellefteå
2017-10-17: Heta Arbeten, Luleå
2017-10-18: Arbete på väg Nivå 1 och 2, Luleå
2017-10-18: Arbete på väg Nivå 3 A, Umeå
2017-10-24: Heta Arbeten, Örnsköldsvik
2017-10-24: Heta Arbeten, Skellefteå
2017-10-24: Lift Grund, Luleå
2017-10-25: Heta Arbeten, Umeå
2017-10-25: Arbete på väg Nivå 1 och 2, Örnsköldsvik
2017-10-26: Lift Grund, Umeå
2017-10-26: Lift Grund, Örnsköldsvik

2017-11:
2017-11-07: Heta Arbeten, Luleå
2017-11-08: Heta Arbeten, Umeå
2017-11-09: Arbete på väg Nivå 1 och 2, Umeå
2017-11-14: Heta Arbeten, Skellefteå
2017-11-14: Heta Arbeten, Sundsvall
2017-11-15: Arbete på väg Nivå 1 och 2, Skellefteå
2017-11-15: Arbete på väg Nivå 1 och 2, Sundsvall
2017-11-16: Lift Grund, Sundsvall
2017-11-22: Lift Grund, Skellefteå
2017-11-22: Heta Arbeten, Umeå
2017-11-23: Lift Grund, Umeå
2017-11-27: Arbete på väg Nivå 3 A, Skellefteå
2017-11-28: Heta Arbeten, Örnsköldsvik
2017-11-28: Heta Arbeten, Luleå
2017-11-29: Heta Arbeten, Umeå
2017-11-29: Arbete på väg Nivå 1 och 2, Örnsköldsvik
2017-11-29: Arbete på väg Nivå 1 och 2, Luleå
2017-11-30: Lift Grund, Örnsköldsvik
2017-11-30: Lift Grund, Luleå

2017-12:
2017-12-12: Heta Arbeten, Luleå
2017-12-14: Lift Grund, Luleå
2017-12-18: Heta Arbeten, Sundsvall
2017-12-19: Heta Arbeten, Skellefteå
2017-12-19: Arbete på väg Nivå 1 och 2, Sundsvall
2017-12-20: Heta Arbeten, Umeå
2017-12-20: Lift Grund, Sundsvall
2017-12-21: Arbete på väg Nivå 1 och 2, Umeå

Ring oss

Umeå - 090-780 80 00
Gällivare - 0970-52 27 00
Luleå - 0920-40 74 00
Skellefteå - 0910-200 400
Storuman - 0951-58 43 00
Örnsköldsvik - 0660-27 37 00
Fallskydd - 0660-43 10 40

Maila oss

E-post: info@aptum.se