Aptum har lång erfarenhet från gruvindustrins hårda krav.

Gruvindustrins mycket speciella förhållanden kräver ett välplanerat säkerhetsarbete som är ständigt uppdaterat. Aptum är en trygg partner med bred erfarenhet från gruvnäringen.

Aptums metod bygger på samverkan med kunden, där långsiktighet och överblick ger trygghet och valuta för de insatser som genomförs. Vi levererar ett helhetstänk där fokus ligger på säker arbetsmiljö, kunskap om lagstiftning och lokala myndighetskrav samt övergripande effektivitet för kunden.

Vår kompetens är er trygghet
I gruvnäringens tuffa miljöer krävs förutom kunskap om alla myndighetskrav, även detaljkännedom om GRAMKO-direktiven (Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté). På Aptum specialanpassar vi insatserna både till detta och kundens särskilda förutsättningar.

Flexibilitet och kundanpassning är viktigt för oss. Vi har erfarenhet från olika typer av gruvprojekt hos kunder som bland andra LKAB, Boliden, Björkdalsgruvan och Dragon Mining.


Det här gör vi för gruvindustrin.

Utbildningar

För att agera rätt vid en olycka eller brand gäller det att vara förberedd. Aptum utbildar allt från gruvarbetare, fastighetsskötare och lastbilschaufförer till vindkraftsinstallatörer och beredskapspersonal på helikopterflygplatser. Våra utbildningar har ett grundkoncept som kan anpassas till dina medarbetares förhållanden. De känner igen sig och det skapar både delaktighet och ett riskmedvetande i vardagen.

>>

Aptums utbildningar genomförs antingen i våra lokaler eller på plats hos kunden. Vi har en mängd utbildningar på programmet som exempelvis sjukvårdsutbildningar, brand och utrymning, räddning, fallskydd, arbete på tak, byggnadsställningar, säkra transporter, fordonskontroller och mycket mer. Vi skräddarsyr också utbildningar efter kundens specifika behov.

Utbildningar för gruvindustrin >>

150601 Umeå, Aptum ett företag som expanderar

Fallskydd

Den vanligaste olyckan med dödlig utgång på en arbetsplats är en fallolycka. Arbetsmarknadsverket har därför beslutat om kraftfulla åtgärder, bland annat genom att höja sanktionsavgifterna och numera får takarbete bara ske om man är fast förankrad med personligt fallskydd. Sanktionsavgiften kan bli upp till 400 000 kr om man missat fallskyddsutrustningen (läs mer: arbetsmiljöverket.se/sanktionsavgifter ).

Aptum säljer och levererar allt inom taksäkerhet och fallskydd för arbeten på höga höjder och i slutna utrymmen. Vi är experter på taksäkerhet och fallskyddssystem med horisontella och vertikala livlinesystem med vajer (vajersystem). Aptum är GWO-certifierat för att utbilda personal som ska vistas i och på ett vindkraftverk. Vi levererar också utbildningar och speciallösningar till gruv- och vattenkraftsindustrin.

Struntar man i att använda sitt fallskydd, spelar det ingen roll vilken utrustning man har. Därför är rätt kunskap och goda vanor den viktigaste skyddsfaktorn. Utbildning som dels redovisar statistik och medvetandegör medarbetarna, dels ger praktiska färdigheter i att använda utrustningen – det är grunden för en säker arbetsplats.

Aptums besiktning ger en fullständig inventering och dokumentation av befintlig utrustning. Vi identifierar risker och skapar tillsammans med kunden en plan för hur fallskyddsåtgärderna behöver prioriteras.

Tjänster för gruvindustrin >>

Produkter för gruvindustrin >>

Affarsomrade-fallskydd

Brandskydd – Planerad säkerhet

Alla företag är skyldiga att bedriva ett Systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Aptums konsulter är experter på att analysera, utvärdera och skapa smidiga rutiner för SBA. Vi hjälper även till med detaljfrågor som säkerhet kring starkström, brandskyddsbesiktningar, tillståndsansökningar, dokumentation, ritningar och liknande. Rätt utrustning, kunskap och egenkontroll skapar trygghet på daglig basis – kort sagt: Planerad säkerhet.

Med planerad säkerhet slipper du trista och dyra överraskningar kring SBA. Du har en tydlig plan samt en budget för besiktningsarbetet och nödvändiga investeringar. Det betyder kontroll på kostnaderna för säkerhetsarbetet. Ett bra stöd vid mer omfattande brandskydd är RDMS – ett webbaserat ledningssystem som underlättar det systematiska brandskyddsarbetet.

Tjänster för gruvindustrin >>

Produkter för gruvindustrin >>

Affarsomrade-brandskydd

Byggnadsteknik som skyddar mot brand

Aptums byggnadstekniska tjänster ger ett avancerat förebyggande skydd mot allvarliga skador vid en brand. Det kan vara bärande konstruktioner som inte direkt påverkas av branden eller att stänga in rök och eld, så den inte sprids. Aptums konsulter är experter på lagstiftning och tekniska lösningar. Bland våra kunder finns fastighetsbolag, industrier, byggföretag och bostadsrättsföreningar. I samverkan med kunden tar vi fram den optimala lösningen för respektive byggnad.

Brandtätning, brandskyddsmålning och brandisolering är några exempel på tekniska lösningar som Aptum levererar. Vi installerar även produkter som rökluckor, brandjalusier, dörrar, brandposter, släckanläggningar och vattendimma. Avancerade fogningsarbeten som miljöfog, dilatationsfog (rörelsefog), akustikfog och hygienfog ingår också i våra tjänster.

Aptums breda erfarenhet från många byggprojekt blir din trygghet. En inventering av ert befintliga byggnadstekniska brandskydd blir en bra grund för dokumentation och planering. Vi vet också hur kundens intressen ska tas tillvara gentemot andra parter i komplexa byggprojekt. Aptums expertkonsulter ser till att brandsäkerheten genomförs som planerat.

Brandskydd i projekt och entreprenader tenderar att bli allt mer omfattande och kostnadsdrivande. Aptum har utarbetat ett koncept som är ett effektivt stöd från projektering/kalkyl till praktiskt utförande av installation och montering. Genom att komma in tidigt kan vi påverka systemlösningar och därmed också totalkostnaden för kunden. Erfarenhetsmässigt finns det stora pengar att spara.

Tjänster för gruvindustrin >>

Produkter för gruvindustrin >>

Affarsomrade-byggnadstekniska-tjanster

Släcksystem

Ett väl genomtänkt och utbyggt släcksystem skyddar vitala delar av produktionen i händelse av brand. Det kan röra sig om ställverk, serverhallar, datorrum, förråd, garage, fordon och fartyg. Aptum levererar allt från enklare lösningar till verksamhetsanpassade automatiska system för komplexa anläggningar.

Analys lägger grunden
Aptums erbjudande innebär att vi tillsammans med kunden gör en analys av vilka rum och funktioner som är mest vitala och sårbara. Analysen lägger grunden för det system vi föreslår, självklart anpassat till budget och lokala förutsättningar.

Avancerade släcksystem
Aptum tillhandahåller avancerade släcksystem för bland annat gruvfordon, fartyg, bussar, serverhallar och industrilokaler. Både myndigheternas krav, försäkringsbolag och GRAMKO-direktiven måste vägas in när man väljer metod. Aptum har lång erfarenhet av släcksystem för fordon. I vissa fall räcker ett enklare system, men för tyngre fordon krävs oftare en anpassad lösning för ett optimalt skydd.

Aptum levererar släcksystemen till samtliga maskiner i Bolidens gruvor. Vi arbetar även med bussar, skogsmaskiner, anläggningsmaskiner, fartyg och tåg. Bland annat skyddar våra system LKAB:s malmlok.
Våra tekniker har mer än 20 års erfarenhet av fordonssläckning och vi levererar SBF-godkända anläggningar med Forrex-, Ansul-, Novec- och koldioxidsystem.

Problem i dator/serverhallen eller i ställverk kan störa hela driften. Här är automatiska gassläcksystem ett bra val. Gas ger en snabb åtgärd vid brand, vilket sparar både tid och pengar. Återstarten blir snabb. De system som Aptum erbjuder ger inga sekundärskador eller lämnar några rester efter sig. Gaserna är i släckande koncentration ofarliga för människor och kan därför användas i bemannade utrymmen.

Tjänster för gruvindustrin >>

Produkter för gruvindustrin >>

Boliden Truck

Ring oss

Umeå - 090-780 80 00
Falun - 0243-204 110
Gällivare - 0970-52 27 00
Luleå - 0920-40 74 00
Skellefteå - 0910-200 400
Storuman - 0951-58 43 00
Sundsvall - 060- 606 64 01
Örnsköldsvik/Fallskydd - 0660-43 10 40

Maila oss

E-post: info@aptum.se