Vi säkrar er framtid

Säkerhet bygger på kunskap, erfarenhet och ett gediget förebyggande arbete.
Mycket kan göras för att undvika olyckor, men händer det värsta gäller det att agera rätt.
Aptum arbetar med säkerhet dagligen och är ständigt uppdaterade kring myndigheternas regler och förordningar.
Vårt jobb betyder säkerhet för dig.

Det här är Aptum

Våren 2005 bestämde sig ytbärgaren Gustav Paringer och brandmannen Gustav Nord för att dela med sig av sina erfarenheter från säkerhetsarbete. De startade Aptum AB. Innan dess hade båda anlitats flitigt som föreläsare i olika sammanhang. Idag är säkerhetsföretaget Aptum den största norrländska aktören inom brandskydd, ett flertal andra skyddssektorer och arbetsmiljö. Utbildning och rådgivning är en viktig del, liksom installation och service av avancerade skydds- och säkerhetslösningar.

Kunderna är allt från stora gruvbolag till industrier, offentlig sektor, byggföretag och bostadsrättsföreningar. Idag är vi över 80 medarbetare och finns på nio orter. Aptum drivs med lokalt engagemang och stort fokus på närheten till våra kunder.

Aptum är sedan 2018 ett helägt dotterbolag till Presto Brandsäkerhet AB.

Vi skapar er trygghet
Säkerhet bygger på kunskap, erfarenhet och ett gediget förebyggande arbete. Aptum jobbar med säkerhet dagligen och inom företaget finns många års samlad erfarenhet inom olika säkerhetssektorer. Vårt uppdrag är att skapa er trygghet.

gog-omaptum

Våra affärsområden

Utbildningar

Utbildningar är en viktig och grundläggande del av Aptums verksamhet. Vi har ett brett utbud och erbjuder även specialanpassade utbildningspaket som tas fram i samverkan med kunden. Våra experter undervisar inom områden som brand, utrymning, räddning, grundläggande sjukvård, fallskydd, takarbete, säkra transporter och mycket mer.

150601 Umeå, Aptum ett företag som expanderar

Fallskydd

Aptum Fallskydd fokuserar på försäljning, installation, service och underhåll av fallskyddslösningar som är särskilt anpassade för verksamhet på tak och arbete på höga höjder. Vi utför även analysuppdrag och anpassade fallskyddsutbildningar. Affärsområde Fallskydd har specialistkompetens för uppdrag inom vind- och vattenkraftsindustrin.

Affärsområde-fallskydd

Brandskydd

För att agera rätt vid en brand eller olycka gäller det att vara förberedd kunskapsmässigt och ha rätt utrustning installerad. Våra experter inom Affärsområde Bradskydd arbetar med rådgivning, analys och kalkyluppdrag. Vi arbetar också med försäljning, installation, service och underhåll av enskilda brandskyddsprodukter liksom helhetslösningar.

Affarsomrade-brandskydd

Byggnadstekniska tjänster

Affärsområde Byggnadstekniska tjänster är en stark resurs vid nybyggnation och renovering av fastigheter av olika slag. Uppdragen spänner över hela skalan från mindre analysuppdrag, s.k. second opinion, till hela specialentreprenader gällande brandskyddsanalys, ritning, kalkyl och projektledning samt brandtätning, fogarbeten, brandskyddsmålning och brandskyddsinklädning.

Affärsområde-byggnadstekniska-tjanster

Släcksystem

Affärsområde Släcksystem arbetar med försäljning, installation, service och underhåll av fasta och mobila släcksystem. Vi installerar system i allt från enskilda skogsmaskiner och tåg till gruvor och komplexa industrianläggningar. Våra experter på släcksystem arbetar även analys och rådgivning. Ett väl genomtänkt och utbyggt släcksystem skyddar vitala delar av produktionen i händelse av brand.

Släcksystem

Aptums vision

Aptum ska vara företaget som utvecklar branschen som omfattar brandskydd, skydd mot olyckor och arbetsmiljö. Därmed utvecklar vi också våra kunders skydds- och säkerhetsarbete. Våra medarbetare är välutbildade och professionella. För att ständigt hålla fokus på hög kvalitet, engagemang och tekniska innovationer arbetar Aptum aktivt med vidareutbildning och kompetensutveckling. Vi ska finnas nära våra kunder och de ska känna att vår relation är ett långsiktigt partnerskap för ökad säkerhet.

vision

Vår historia

Våren 2005 bildade ytbärgaren Gustav Paringer och brandmannen Gustav Nord bolaget Aptum AB. Innan dess hade båda ofta anlitats som föreläsare. Med bakgrund från räddningstjänst, räddningshelikopter och ambulans fokuserade Gustav & Gustav inledningsvis främst på utbildningar inom brandskydd och första hjälpen. Ganska snabbt började verksamheten växa och utvecklas. Kundernas fina omdömen om verksamheten spred ryktet om Aptums kompetens. Efterfrågan på tjänster tilltog. Aptum byggdes på med både mer personal och expertkunskap inom fler specialområden. Några förvärv har genomförts under åren som löpande har fusionerats med moderbolaget. Det är Werami Brandcellsspecialistan (2011), Brand & Fordonsskydd i Älvsbyn AB (2012), Aptum Fallskydd (Delägare 2012 och fusion 2018),  samt Dala Mark & Vägutbildning AB (2017).
2018 så gick vi samman med Presto Brandsäkerhet AB och grundarna till Aptum blev i samband med det delägare i Prestokoncernen.

Idag är säkerhetsföretaget Aptum den största norrländska aktören inom brandskydd, olika skyddssektorer och arbetsmiljö. Utbildning, rådgivning och besiktning är en viktig del, liksom installation och service av avancerade säkerhetslösningar. Kunderna är allt från stora gruvbolag till industrier, offentlig sektor, byggföretag och bostadsrättsföreningar. Aptum har över 85 medarbetare, finns på nio orter och drivs med lokalt engagemang, hög kvalitet och stort fokus på närheten till kunderna.
historia

Styrelsen

Styrelsen för Aptum AB består av Filip Bjurström (ordförande), Johan Wiksäter, Madelene Tegerstrand och Gustav Paringer.

Pressbilder för nerladdning

paringer-kavaj

Gustav Paringer, VD / Grundare

nord-kavaj

Gustav Nord, Marknadschef / Grundare

nord-paringer-vit

Gustav Paringer, VD / Grundare
Gustav Nord, Marknadschef / Grundare

paringer-nord-kavaj

Gustav Paringer, VD / Grundare
Gustav Nord, Marknadschef / Grundare


Aptums logotyp för nerladdningCertifieringar

ISO-certifieringar

Aptum strävar alltid efter högsta kvalitet, kunskapsnivå och miljösäkerhet. Därför arbetar vi enligt ISO-certifierade ledningssystem inom kvalitet och miljö: ISO 9001 och ISO 14001.

Certifikat ISO 9001 Kvalitet (pdf) >>
Certifikat ISO 14001 Miljö (pdf) >>

ISO 9001_14001 Sv

Sellihca – certifierad leverantör

Aptum är certifierad leverantör till Sellihca, ett bransch- och kvalificeringssystem för energisektorn i Norden (kärnkraftverk, vattenkraftverk, vindkraftverk och värmeverk).
Sellihca hemsida (öppnas i nytt fönster) >>

sellihca

GWO – certifierad leverantör

Aptum är en GWO-certifierad leverantör. Global Wind Organisation (GWO) är en sammanslutning av ägare och tillverkare inom vindkraftsbranschen.
GWO hemsida (öppnas i nytt fönster) >>

gwo-omoss

Utmärkelser

Priset till Gasellföretag delas ut runt om i Sverige av affärstidningen Dagens Industri för att uppmärksamma entreprenörer som skapar välmående företag och nya arbetstillfällen. Årligen utses färre än 0,5 procent av landets aktiebolag till Gasellföretag. Kraven är bland annat att man ökat sin omsättning varje år de tre senaste åren, har sunda finanser och inte främst vuxit genom stora uppköp.
Läs mer om DI Gasell >>

gasell

Vi tackar

Aptum riktar ett varmt tack till följande företag och samarbetspartners vars bilder vi använder i vår kommunikation:
Boliden Mineral, Husqvarna Group, Jama Mining Machines och Komatsu Forest.

Ring oss

Umeå - 090-780 80 00
Falun - 0243-204 110
Gällivare - 0970-52 27 00
Luleå - 0920-40 74 00
Skellefteå - 0910-200 400
Storuman - 0951-58 43 00
Sundsvall - 060- 606 64 01
Örnsköldsvik/Fallskydd - 0660-43 10 40

Maila oss

E-post: info@aptum.se