Aptums tjänster

Aptum erbjuder ett brett utbud av tjänster inom olika brand och säkerhetssektorer. Vi har samlat dem under fem huvudkategorier: Brandskydd; Byggnadstekniska tjänster; Släcksystem; Fallskydd; Utbildningar. Aptums experter arbetar med säkerhet dagligen och inom företaget finns många års samlad erfarenhet som våra kunder får del av i vårt erbjudande. Utbildningar är en viktig del, liksom rådgivning, kalkyl-, analys- och utredningsarbete samt besiktningar, projektledning, konsultationer och stöd vid myndighetskontakter.


Fallskydd

Risk- och Nulägesanalys

Den vanligaste olyckan med dödlig utgång på en arbetsplats är en fallolycka.

Service & Underhåll

Aptum utför löpande service och underhåll i hela Sverige.

Kompetensstöd

Kompetensstöd hjälper vi er att säkerställa kompetensen på arbetsplatsen


Brandskydd

Nulägesanalys

Grunden för allt säkerhetsarbete är en noggrann analys av hur det ser ut just nu.

Planerad säkerhet

Vi hjälper er att skapa smidiga rutiner för SBA genom vårt koncept Planerad säkerhet.

SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Alla företag och fastighetsägare måste bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Ledningssystem

Webbaserade ledningssystem är effektiva hjälpmedel för brandskyddsarbetet.

Ritarbeten och dokumentation

Aptum åtar sig även rituppdrag och dokumentationsarbeten.

Service & Underhåll

Aptum utför löpande service och underhåll av brandskydds- och säkerhetsutrustning.

Kompetensstöd

Kompetensstöd hjälper vi er att säkerställa kompetensen på arbetsplatsen


Byggnadstekniska tjänster

Nulägesanalys

Grunden för allt säkerhetsarbete är en noggrann analys av hur det ser ut just nu.

Installation

Aptums installerar avancerade produkter som ger förebyggande brandskydd.

Brandtätning & Fogarbeten

Aptums tekniker utför brandtätning och fogarbeten i fastigheter.

Brandskyddsmålning

Aptums tekniker utför brandskyddsmålning av vitala delar i fastigheter.

Brandskyddsinklädning

Aptums tekniker utför brandskyddsinklädning av vitala delar i fastigheter.

Kalkyl & Rådgivning

Aptums experter kan bistå med kalkyl- och rådgivningstjänster.

Kompetensstöd

Kompetensstöd hjälper vi er att säkerställa kompetensen på arbetsplatsen


Släcksystem

Fasta släcksystem

Aptum tillhandahåller en mängd olika typer av fasta släcksystem.

Mobila släcksystem

Aptum tillhandahåller en mängd olika typer av släcksystem för fordon och andra mobila enheter.

Montering släcksystem

Aptum utför installation av släcksystem i hela Sverige.

Service & Underhåll

Aptum utför löpande service och underhåll av släcksystem i hela Sverige.


Utbildningspaket

Anpassade utbildningar

Tillsammans med er tar vi fram anpassade utbildningar.

Ring oss

Umeå - 090-780 80 00
Falun - 0243-204 110
Gällivare - 0970-52 27 00
Luleå - 0920-40 74 00
Skellefteå - 0910-200 400
Storuman - 0951-58 43 00
Sundsvall - 060- 606 64 01
Örnsköldsvik/Fallskydd - 0660-43 10 40

Maila oss

E-post: info@aptum.se