Aptums tjänster

Aptum erbjuder ett brett utbud av tjänster inom olika brand och säkerhetssektorer. Vi har samlat dem under fem huvudkategorier: Brandskydd; Byggnadstekniska tjänster; Släcksystem; Fallskydd; Utbildningar. Aptums experter arbetar med säkerhet dagligen och inom företaget finns många års samlad erfarenhet som våra kunder får del av i vårt erbjudande. Utbildningar är en viktig del, liksom rådgivning, kalkyl-, analys- och utredningsarbete samt besiktningar, projektledning, konsultationer och stöd vid myndighetskontakter.


Fallskydd

nulagesanalys

Risk- och Nulägesanalys

Den vanligaste olyckan med dödlig utgång på en arbetsplats är en fallolycka.

fallskyddssystem

Fallskyddssystem

Ett välplanerat fallskyddssystem för arbete på hög höjd och tak är en viktig säkerhetsfaktor.

taksakerhet

Takarbeten / Hög höjd

Aptums långa erfarenhet av tak- och hög höjdssäkerhet innebär trygghet för våra kunder.

reparbeten

Reparbeten / Klätteruppdrag

Vi utför specialuppdrag där det är svårt att nå fram på annat sätt än att klättra med rep.

Service-Underhall-fallskydd

Service & Underhåll

Aptum utför löpande service och underhåll i hela Sverige.


Brandskydd

nulagesanalys

Nulägesanalys

Grunden för allt säkerhetsarbete är en noggrann analys av hur det ser ut just nu.

planerad-sakerhet

Planerad säkerhet

Vi hjälper er att skapa smidiga rutiner för SBA genom vårt koncept Planerad säkerhet.

Tjanster.Brandskydd.SBA.jpg

SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Alla företag och fastighetsägare måste bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Workteam in office working on desktop computer

Ledningssystem

Webbaserade ledningssystem är effektiva hjälpmedel för brandskyddsarbetet.

Tjanster.Brandskydd.Ritning

Ritarbeten och dokumentation

Aptum åtar sig även rituppdrag och dokumentationsarbeten.

Brandskyddstekniker gör underhåll av brandpost

Service & Underhåll

Aptum utför löpande service och underhåll av brandskydds- och säkerhetsutrustning.


Byggnadstekniska tjänster

nulagesanalys

Nulägesanalys

Grunden för allt säkerhetsarbete är en noggrann analys av hur det ser ut just nu.

Arbetsledare

Installation

Aptums installerar avancerade produkter som ger förebyggande brandskydd.

brandtatning

Brandtätning & Fogarbeten

Aptums tekniker utför brandtätning och fogarbeten i fastigheter.

brandskyddsmalning

Brandskyddsmålning

Aptums tekniker utför brandskyddsmålning av vitala delar i fastigheter.

brandskyddsinkladnad

Brandskyddsinklädning

Aptums tekniker utför brandskyddsinklädning av vitala delar i fastigheter.

kalkyler

Kalkyl & Rådgivning

Aptums experter kan bistå med kalkyl- och rådgivningstjänster.


Släcksystem

fasta.slacksystem.jpg

Fasta släcksystem

Aptum tillhandahåller en mängd olika typer av fasta släcksystem.

mobila-slacksystem

Mobila släcksystem

Aptum tillhandahåller en mängd olika typer av släcksystem för fordon och andra mobila enheter.

montering-slacksystem

Montering släcksystem

Aptum utför installation av släcksystem i hela Sverige.

service

Service & Underhåll

Aptum utför löpande service och underhåll av släcksystem i hela Sverige.


Utbildningspaket

foretagsanpassad

Anpassade utbildningar

Tillsammans med er tar vi fram anpassade utbildningar.

Ring oss

Umeå - 090-780 80 00
Gällivare - 0970-52 27 00
Luleå - 0920-40 74 00
Skellefteå - 0910-200 400
Storuman - 0951-58 43 00
Örnsköldsvik - 0660-27 37 00
Fallskydd - 0660-43 10 40

Maila oss

E-post: info@aptum.se