Aptums utbildningar

Aptum har en bred palett av utbildningar på programmet. Våra experter undervisar inom områden som brand, utrymning, räddning, grundläggande sjukvård, fallskydd, takarbete, säkra transporter och mycket mer. Vi varvar teori och praktik. Det blir realistiskt. Aptum utbildar allt från gruvarbetare och hotellpersonal till vindkraftsinstallatörer och beredskapspersonal på helikopterflygplatser. Utifrån ett grundkoncept anpassar vi utbildningen till dina medarbetares förhållanden. Vi kan också specialanpassa och skapa ert eget utbildningspaket.

Kontakta oss på 090-780 80 00 eller utbildning@aptum.se så hjälper vi er att boka en utbildning direkt.


Brandsäkerhet

utbildning-hetaarbeten

Boka / Läs mer

Heta Arbeten

En utbildning enligt Svenska Brandskyddsföreningens utbildningsplan. Certifikat är giltigt i 5 år.

grundlaggande-brandskydd

Boka / Läs mer

Grundläggande brandskydd

Utbildningen ger grundläggande brandskyddskunskap plus övning i hur en brandsläckare används.

egentkontroll-brandskydd

Boka / Läs mer

Egenkontroll brandskydd

Denna kurs vänder sig till brandskyddskontrollanter.

utrymningssakerhet

Boka / Läs mer

Utrymningssäkerhet

Utbildningen ger kunskap om viktiga åtgärder vid en brand och hur en säker utrymning genomförs.

utrymningsledare

Boka / Läs mer

Utrymningsledare

Utbildningen är avsedd för den som skall leda utrymningen av människor vid en brand eller olycka.

utrymning-1

Boka / Läs mer

Utrymningsövning

Utbildningen ger kunskap om viktiga åtgärder vid en brand och hur en säker utrymning genomförs.

brandskyddsansvarig

Boka / Läs mer

Brandskyddsansvarig

Vänder sig till den som ansvarar för verksamhetens brandskydd.

anlaggningsskotare-brandlarm.jpg

Boka / Läs mer

Anläggningsskötare brandlarm

Kursen bygger på försäkringsbolagens krav gällande en anläggningsskötares roll.

brandfarlig-varor

Boka / Läs mer

Brandfarliga varor: Grundkurs

Utbildningen ger grundläggande förståelse om brandfarliga varor och säkerhet kring dem.

brandfarlig.2

Boka / Läs mer

Brandfarliga varor: Föreståndare

Utbildningen vänder sig till den som är, eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor.

gasflaskor

Boka / Läs mer

Gasflaskor grundkurs

Utbildningen vänder sig till den som hanterar gasflaskor på något sätt.

EX-skylt1

Boka / Läs mer

ATEX arbete i explosionsfarlig miljö

Utbildningen för den som avser ge tillstånd till, eller bedriva arbete i explosionsfarlig miljö.

Övertänd trävilla, med lågor ur fönstren på andra våningen

Boka / Läs mer

Brandsäkert Hem

Cirka 100 personer dör i bostadsbränder varje år. Kursen förebygger risken för brand i hemmet.


Första hjälpen

hlr

Boka / Läs mer

Hjärt-lungräddning / hjärtstartare

Räddningen för den som drabbas av hjärtstopp kan vara hjärt-lungräddning med hjärtstartare.

Hjartstartare.miniatyr.utbildning

Boka / Läs mer

Fördjupad D-HLR

Denna utbildning ger fördjupade kunskaper i användandet av en hjärtstartare.

barnolycksfall

Boka / Läs mer

Barnolycksfall

Första hjälpen-utbildning med inriktning mot barn. Innehållet kan anpassas efter önskemål.

forsta-hjalpen

Boka / Läs mer

Första hjälpen

Grundläggande utbildning i första hjälpen som vi anpassar efter era risker och behov.

barn

Boka / Läs mer

Barn Hjärt-lungräddning

Vad gör du om ditt barn slutar andas? I den här utbildningen får du kunskap för räddning!


Arbetsplattformar / Lyftar

liftutbildning

Boka / Läs mer

Liftutbildning (mobila arbetsplattformar)

För dig som skall arbeta med saxliftar, skyliftar och arbetsplattformar.

snabblyftblock-for-sakra-lyft11

Boka / Läs mer

Säkra lyft och lasthantering

Den här utbildningen ger kunskaper i planering och säkert utförande av lyftarbete.

travers

Boka / Läs mer

Travers

Utbildningen ger förutsättningar att på ett säkert sätt bedriva arbete med en travers.

byggnadsstaellning

Boka / Läs mer

Byggnadsställning – allmän utb (2-9 m)

Utbildningen är avsedd för dig som monterar, ändrar eller demonterar byggnadsställningar.

stallning-2

Boka / Läs mer

Byggnadsställning – särskild utb (över 9 m)

Påbyggnad och särskild utbildning för den som arbetar med höga byggnadsställningar.


Arbetsredskap / Maskiner

Gabelstaplerfahrer in einem Warenlager // international shipping

Boka / Läs mer

Truckutbildning

Aptums truckutbildningar anpassas efter era behov och typer av truckar på arbetsplatsen.

motorsag-1

Boka / Läs mer

Motorsåg A

Kursen (8 tim) är särskilt anpassad för yrkesarbetare och medarbetare på byggarbetsplatser.

Motorsag-ab

Boka / Läs mer

Motorsåg AB

Utbildningen ger kunskaper för att använda motorsåg (24 tim).

Motorsag-b

Boka / Läs mer

Motorsåg B

Ger kunskaper för att på ett säkert sätt hantera motorsåg vid normalt skogsarbete (16 tim).

Motorsag-c

Boka / Läs mer

Motorsåg C

Vidareutbildning för mer avancerade arbeten med motorsåg.

Motorsag-d

Boka / Läs mer

Motorsåg D

Vidareutbildning för mer avancerade specialarbeten med motorsåg.

Motorsag-ef

Boka / Läs mer

Motorsåg E-F

Ytterligare fördjupande utbildningar genomförs på förfrågan. Vänligen kontakta oss.

rojsag-ra-rb

Boka / Läs mer

Röjsåg RA

Röjsågsutbildning på grundläggande nivå.

rojsag-rb

Boka / Läs mer

Röjsåg RB

Behandlar skogsröjning, betoning på arbetsteknik vid ungskogs- och underväxtröjning.

rojsag-ra

Boka / Läs mer

Röjsåg RA + RB

Detta är en kombination av utbildningarna RA och RB.


Fallskydd

fallskydd

Boka / Läs mer

Fallskydd Grundkurs / Räddning

Utbildningen ger grundläggande kunskaper för att på ett säkert sätt bedriva arbete på hög höjd.

vindkraft

Boka / Läs mer

GWO säkerhetsutbildning vindkraft

Grundläggande säkerhetsutbildning för all personal inom vindkraft (GWO-standard).

vindkraft

Boka / Läs mer

Repetition GWO – Vindkraft

Repetition för den som har genomgått grundläggande säkerhetsutbildning enligt GWO-standard.

arbete-mast

Boka / Läs mer

Stolpe / Mastarbete

Lagstadgad utbildning för dig som arbetar på hög höjd, t.ex. i master.

industriellt-reparbete.jpg

Boka / Läs mer

Industriellt reparbete

Ger kunskaper i säkert arbete vid olika typer av situationer där arbete sker hängandes i rep.

sluteet

Boka / Läs mer

Arbete i slutet utrymme

Ger förståelse och kunskaper kring risker som föreligger vid arbete i trånga utrymmen.

hoghojsarbete-liftpersonal

Boka / Läs mer

Höghöjdsarbete för liftpersonal

Utbildningen ger personal på skidanläggningar kunskaper kring arbete på hög höjd, t.ex. i liftstolpar.

foretagsanpassade

Boka / Läs mer

Företagsanpassade fallskyddsutbildningar

Tillsammans med er kan vi specialanpassa fallskyddsutbildningar för olika målgrupper.

Boka / Läs mer

Evakuering Kran

Krävs enligt lag för att kunna evakuera en kran.


Arbetsmiljö

hardplast

Boka / Läs mer

Härdplast

Utbildning enligt föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43

bas-pu

Boka / Läs mer

Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P/U

Utbildning enligt Arbetsmiljölag kap. 3 och AFS 1999:3

bam

Boka / Läs mer

Bättre Arbetsmiljö, BAM

Utbildning i arbetsmiljökunskap.

asbest-mogel-damm

Boka / Läs mer

Asbest, mögel och damm

Utbildning enligt föreskriften om Asbest AFS 2006:1, samt påbyggnadsutbildning i mögel och damm.


Arbete på väg

Arbetapavag1.2

Boka / Läs mer

Arbete på väg nivå 1+2

Kursen ger grundläggande förståelse kring trafiksäkerhet och åtgärder som förebygger olyckor.

arbete-pa-vag-3

Boka / Läs mer

Arbete på väg Nivå 3A Utmärkningsansvarig

Ger fördjupade kunskaper i trafiksäkerhetsfrågor. För den som ska vara utmärkningsansvarig.

Arbetapavag3.2

Boka / Läs mer

Trafikvakt Nivå 3B

Utbildningen ger kunskaper som krävs för att kunna arbeta som vakt vid vägarbeten.


Yrkesförare / Transport

yrkesforarebevis

Boka / Läs mer

YKB – Yrkesförarkompetensbevis Fortbildning

Förare av fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha YKB.

adr

Boka / Läs mer

ADR – Farligt gods

För chaufförer som transporterar farligt gods på väg. Godkänd kurs ger ADR-intyg, giltigt 5 år.

adr-rep

Boka / Läs mer

ADR repetition

Repetition för chaufförer som transporterar farligt gods på väg. Förlängning av giltighet.

adr

Boka / Läs mer

Farligt gods – 1.3 utbildning

Kursen ger förståelse och kunskap om risker och faror vid hantering av farligt gods.


Företagsanpassad

foretagsanpassad

Boka / Läs mer

Företagsanpassad utbildning

Tillsammans med er kan vi målgrupps- och verksamhetsanpassa specialutbildningar.

Ring oss

Umeå - 090-780 80 00
Gällivare - 0970-52 27 00
Luleå - 0920-40 74 00
Skellefteå - 0910-200 400
Storuman - 0951-58 43 00
Örnsköldsvik - 0660-27 37 00
Fallskydd - 0660-43 10 40

Maila oss

E-post: info@aptum.se