Kommande utbildningar


2018-08:
2018-08-16: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Malmö
2018-08-20: Säkra lyft och lasthantering - (öppen), Malmö
2018-08-20: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Borlänge
2018-08-20: Heta Arbeten, Luleå
2018-08-21: Heta Arbeten, Malmö
2018-08-21: Heta Arbeten, Umeå
2018-08-21: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Skellefteå
2018-08-22: Arbete på väg nivå 3A, utmärkningsansvarig, Malmö
2018-08-22: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Skellefteå
2018-08-23: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Luleå
2018-08-23: Heta Arbeten, Skellefteå
2018-08-24: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Luleå
2018-08-27: Heta Arbeten, Örnsköldsvik
2018-08-27: Heta Arbeten, Kiruna
2018-08-28: Byggnadsställning, allmän (2 - 9 m) öppen, Malmö
2018-08-28: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Umeå
2018-08-28: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Kiruna
2018-08-28: Arbete på väg nivå 3A, utmärkningsansvarig, Borlänge
2018-08-29: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Umeå
2018-08-29: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Kiruna
2018-08-29: GWO Vindkraft repetition, Örnsköldsvik
2018-08-30: Fallskydd Grund / Räddning, Malmö
2018-08-30: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Malmö
2018-08-30: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Örnsköldsvik
2018-08-31: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Örnsköldsvik
2018-08-31: Första Hjälpen - (öppen), Malmö

2018-09:
2018-09-03: Heta Arbeten, Borlänge
2018-09-07: Fallskydd Grund / Räddning, Malmö
2018-09-10: Heta Arbeten, Luleå
2018-09-11: Heta Arbeten, Umeå
2018-09-11: Fallskydd Grund / Räddning, Umeå
2018-09-11: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Skellefteå
2018-09-12: Fallskydd Grund / Räddning, Skellefteå
2018-09-12: Brandskyddsansvarig, Skellefteå
2018-09-13: Heta Arbeten, Skellefteå
2018-09-13: Fallskydd Grund / Räddning, Luleå
2018-09-13: ESA 14 ? Elsäkerhetsanvisningar, Malmö
2018-09-13: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Borlänge
2018-09-13: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Malmö
2018-09-13: Första Hjälpen - (öppen), Malmö
2018-09-14: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Luleå
2018-09-14: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Skellefteå
2018-09-14: EBR Kabelförläggning (KJ 41), Malmö
2018-09-17: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Luleå
2018-09-18: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Umeå
2018-09-19: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Umeå
2018-09-20: Första Hjälpen - (öppen), Umeå
2018-09-20: Heta Arbeten, Malmö
2018-09-21: Grundläggande Brandskydd - (öppen), Skellefteå
2018-09-24: Heta Arbeten, Kiruna
2018-09-24: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Örnsköldsvik
2018-09-24: Arbete på väg nivå 3A, utmärkningsansvarig, Borlänge
2018-09-25: Arbete på väg nivå 3A, utmärkningsansvarig, Malmö
2018-09-25: Arbete på väg nivå 3A, utmärkningsansvarig, Umeå
2018-09-25: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Örnsköldsvik
2018-09-25: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Kiruna
2018-09-25: YKB-delkurs 1, Sparsam körning, Luleå
2018-09-26: YKB-delkurs 2, Godstransporter, Luleå
2018-09-26: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Kiruna
2018-09-26: Heta Arbeten, Örnsköldsvik
2018-09-27: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Malmö
2018-09-27: YKB-delkurs 3, Lagar & Regler, Luleå
2018-09-28: Säkra lyft och lasthantering - (öppen), Malmö

2018-10:
2018-10-01: GWO Vindkraft repetition, Örnsköldsvik
2018-10-03: YKB-delkurs 4, Ergonomi & hälsa, Luleå
2018-10-04: YKB-delkurs 5, Säkerhet & Kundfokus, Luleå
2018-10-08: Arbete på väg nivå 3A, utmärkningsansvarig, Luleå
2018-10-08: GWO-Vindkraft, Örnsköldsvik
2018-10-09: Heta Arbeten, Umeå
2018-10-09: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Skellefteå
2018-10-10: Säkra lyft och lasthantering - (öppen), Malmö
2018-10-10: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Skellefteå
2018-10-11: Heta Arbeten, Skellefteå
2018-10-15: Heta Arbeten, Luleå
2018-10-16: Heta Arbeten, Kiruna
2018-10-16: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Umeå
2018-10-17: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Kiruna
2018-10-17: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Umeå
2018-10-18: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Kiruna
2018-10-22: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Örnsköldsvik
2018-10-22: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Malmö
2018-10-23: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Sundsvall
2018-10-23: Arbete på väg nivå 3A, utmärkningsansvarig, Malmö
2018-10-24: Arbete på väg nivå 3A, utmärkningsansvarig, Sundsvall
2018-10-24: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Luleå
2018-10-24: Heta Arbeten, Örnsköldsvik
2018-10-25: Fallskydd Grund / Räddning, Malmö
2018-10-25: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Malmö
2018-10-25: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Luleå
2018-10-25: Första Hjälpen - (öppen), Malmö
2018-10-29: Bas U / P Byggarbertsmiljösamordnare - öppen, Borlänge
2018-10-31: Heta Arbeten, Malmö
2018-10-31: Första hjälpen barn - (öppen), Skellefteå

2018-11:
2018-11-01: Byggnadsställning, allmän (2 - 9 m) öppen, Malmö
2018-11-06: Fallskydd Grund / Räddning, Umeå
2018-11-07: Fallskydd Grund / Räddning, Skellefteå
2018-11-07: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Luleå
2018-11-08: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Luleå
2018-11-08: Fallskydd Grund / Räddning, Luleå
2018-11-09: Säkra lyft och lasthantering - (öppen), Malmö
2018-11-12: Heta Arbeten, Luleå
2018-11-13: Heta Arbeten, Umeå
2018-11-13: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Skellefteå
2018-11-14: Arbete på väg nivå 3A, utmärkningsansvarig, Malmö
2018-11-14: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Skellefteå
2018-11-15: Heta Arbeten, Skellefteå
2018-11-20: Heta Arbeten, Kiruna
2018-11-20: Fallskydd Grund / Räddning, Örnsköldsvik
2018-11-20: Fallskydd Grund / Räddning, Malmö
2018-11-20: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Umeå
2018-11-21: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Kiruna
2018-11-21: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Umeå
2018-11-22: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Kiruna
2018-11-22: Heta Arbeten, Malmö
2018-11-22: Heta Arbeten, Örnsköldsvik
2018-11-26: ESA 14 ? Elsäkerhetsanvisningar, Malmö
2018-11-26: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Örnsköldsvik
2018-11-27: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Örnsköldsvik
2018-11-27: EBR Kabelförläggning (KJ 41), Malmö
2018-11-29: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Malmö

2018-12:
2018-12-03: Första Hjälpen - (öppen), Malmö
2018-12-04: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Umeå
2018-12-05: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Umeå
2018-12-06: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Luleå
2018-12-06: Heta Arbeten, Luleå
2018-12-06: Heta Arbeten, Örnsköldsvik
2018-12-07: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Malmö
2018-12-07: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Luleå
2018-12-11: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Skellefteå
2018-12-11: Arbete på väg nivå 3A, utmärkningsansvarig, Malmö
2018-12-11: Heta Arbeten, Umeå
2018-12-12: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Skellefteå
2018-12-14: Heta Arbeten, Skellefteå
2018-12-17: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Örnsköldsvik
2018-12-18: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Örnsköldsvik
2018-12-18: Första Hjälpen - (öppen), Malmö
2018-12-18: Heta Arbeten, Kiruna
2018-12-19: Arbete på väg Nivå 1 & 2, Kiruna
2018-12-20: Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar) - öppen, Kiruna

Ring oss

Umeå - 090-780 80 00
Gällivare - 0970-52 27 00
Luleå - 0920-40 74 00
Skellefteå - 0910-200 400
Storuman - 0951-58 43 00
Örnsköldsvik - 0660-27 37 00
Fallskydd - 0660-43 10 40

Maila oss

E-post: info@aptum.se